ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆՆԵՐ // 
08.07.2011

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ցուցանիշով Հայաստանը 213 երկրների շարքում գտնվում է 11-րդ տասնյակում: Ներկայում Հայաստանի 100 էներգետիկ ձեռնարկություններ, այդ թվում՝ 95 հիդրո, 3՝ ջերմային և 1՝ միջուկային էլեկտրակայաններ տարեկան արտադրում են շուրջ 6,5 մլրդ. կՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա: 2010թ. շուրջ 4.5 հազար աշխատողների ներգրավմամբ Հայաստանում արտադրվել է ավելի քան 48,4 միլիարդ դրամ արժեքով էլեկտրաէներգիա: Էլեկտրաէներգիայի արտադրական հզորությունները Հայաստանում իրավամբ ազդեցիկ են փոքր տնտեսության համար՝ շուրջ 3,200 ՄՎտ:

 ավելին >>
01.07.2011

Առկա է վերլուծականի միայն անգլերեն տարբերակը։

 ավելին >>
19.06.2011

Ներկայումս     հայ     հասարակության     մեջ     կնոջ     հանդեպ     վերաբերմունքը     չի համապատասխանում   միջազգային   գործընթացների   ժամանակակից   զարգացմանը, որը  բնութագրվում  է  սոցիալական  վիճակի  բարելավմամբ,  ժողովրդավարության  և նրանց  իրավունքների  ամրապնդմամբ:  Նման  դիտարկումն  ապացուցված  է  մի  շարք ցուցիչներով, ինչպիսին է օրինակ՝ Գենդերային զարգացման ինդեքսի (ԳԶԻ) 

 ավելին >>
26.01.2011

Հեղինակ՝ Մարինե Ֆիդանյան 

 

Ար­վեստ, մշա­կույթ, ազգ, պե­տութ­յուն… այս հաս­կա­ցութ­յուն­նե­րի ան­մի­ջա­կան փոխ­կա­պակց­վա­ծութ­յան արդ­յուն­քում է բնո­րոշ­վում և ­զա­նա­զան­վում յու­րա­քանչ­յուր ազ­գի ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն­ներն ու ու­նա­կութ­յուն­նե­րը, ինչն էլ իր հեր­թին հան­դի­սա­նում է տվյալ երկ­րի հա­րատ­ևութ­յան գրա­վա­կա­նը և ­մի­ջազ­գա­յին դաշ­տում զար­գա­ցած պե­տութ­յուն­նե­րի շար­քին դաս­վե­լու ե­րաշ­խի­քը:

 

<<  <  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 12 |  >  >>

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17.10.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

 ավելին >>
24.09.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 սեպտեմբերի 17-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում մեկնարկեց «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

Միջոցառմանը մասնակցում էին պետական (տարածքային) կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաները, համապատասխան ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները, ԶԼՄ և ՔՀԿ ներկայացուցիչները: Աշխատաժողովն իրականացվում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից, ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության և «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

25.11.2019

Ազգային Ժողովի քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից տեղեկություններ ստանալու հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

Սույն վերլուծության նպատակն է ներկայացնել Քննիչ հանձնաժողովիգործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից գրավոր տեղեկություններ ստանալու, հանձնաժողովի հրավերով՝ իրավասու պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով ներկայանալու և բացատրություններ տալու հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները, ինչպես նաև այդ անձանց կողմից օրենքի պահանջները չկատարելու դեպքում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները: