ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 
22.03.2003

Այս հետազոտությունն ամփոփում է մինչև 2002թ. Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում տնտեսական զարգացման միտումներն ու խոչընդոտները: Գրքույկը մշակվել է ՄԶՄԿ (Հայաստան), "ԱՐԵԱԹ" կենտրոնի (Ադրբեջան) և Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի (Վրաստան) կողմից Ֆրիդրիխ Էբերթ հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացված համանուն ծրագրի շրջանակներում:

14.10.2002

2002թ. հոկտեմբերին ՄԶՄԿ կողմից ՀՀ Շիրակի մարզկենտրոնում՝ Գյումրիում կազմակերպվեց տարածաշրջանային գյուղատնտեսական տոնավաճառ: Հրատարակված սույն տեղեկատուն պարունակում է տեղեկություններ տոնավաճառին մասնակցած կազմակերպությունների և ֆերմերների մասին: Այն նաև հանդիսանում է ուղեցույց ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերի գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրողների համար:

05.04.2002

Սույն հրապարակման մեջ ամփոփվում են 2000-2001թթ. ՄԶՄԿ տարեկան հաշվետվությունները: Գրքույկում ներկայացվում են նշված ժամանակահատվածում ՄԶՄԿ կողմից իրականացված ծրագրերը, ինչպես նաև տրվում են տեղեկություններ ՄԶՄԿ մասին:

18.06.2001

Հրապարակման նպատակն է հնարավորություն տալ վիճակագրական տվյալներից օգտվողներին ծանոթանալու ազգային հաշիվների համակարգի մեթոդաբանությանը, դրանից օգտվելու և տվյալները կիրառելու յուրահատկությունների հետ: Գրքույկը մշակվել է ՄԶՄԿ մասնագետների կողմից՝ որպես ձեռնարկ օգտագործողների լայն շրջանակի համար:

10.03.2001

Սույն հրապարակման նպատակը լիցենզավորման մասին հասարակությանը տեղեկություններ տրամադրելն ու գործընթացները մատչելի ու ըմբռնելի կերպով ներկայացնելն է: Լիարժեք տեղեկությունների պակասը էականորեն խոչընդոտում է լիցենզիա պահանջող տնտեսական որևէ գործունեություն ձեռնարկելը: Շահառուները գրքույկում կարող են գտնել ամբողջական տեղեկություններ ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու համար պահանջվող լիցենզիայի տեսակի, լիցենզիան ձեռք բերելու գործընթացի ու դրա առանձնահատկությունների, ինչպես նաև լիցենզիան տրամադրող պետական մարմնի մասին:

27.07.2000

ՄԶՄԿ կողմից հրապարակված սույն հետազոտությունն ամփոփում է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանատան օժանդակությամբ ՀՀ Շիրակի մարզկենտրոնում՝ Գյումրիում իրականացված համանուն ծրագրի արդյունքները:
Հետազոտության նպատակն էր վերլուծել կանանց դերն ու դիրքը Գյումրիում, ինչպես նաև՝ երկրաշարժի հետևանքները գենդերային խնդիրների համատեքստում:

01.07.2000

ՄԶՄԿ կողմից հրապարակված սույն գրքույկի առաքելությունը կենտրոնի գործունեությունն ու ընթացիկ ծրագրերը ներկայացնելն է: Այն ՄԶՄԿ առաջին հրապարակումն է:

<<  <  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  >  >>

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: