ԾՐԱԳՐԵՐ // 

Անվտանգության և ժողովրդավարության փոխկապակցվածության խնդիրները Կովկասում (ԿԱՍԿԱԴ)

2014 - 2017

«Անվտանգության և ժողովրդավարության փոխկապակցվածության խնդիրները Կովկասում» (ԿԱՍԿԱԴ) հետազոտական ծրագիրն իրականացվում է ինը կազմակերպություններից կազմված կոնսորցիումի կողմից։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության՝ վերլուծությունների, տեխնիկական զարգացման և ցուցադրման յոթերորդ շրջանակային ծրագրով: Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է (2014-2017):

Ծրագրի նպատակն է համախմբել և համադրել մինչև այժմ Կովկասյան տարածաշրջանի վերաբերյալ իրականացված հետազոտությունները՝ ուսումնասիրելով սոցիալական մարտահրավերների, քաղաքական զարգացումների և  հակամարտությունների միջև կապերը, ինչպես նաև Հյուսիսային և Հարավային Կովկասի և իր հարևան երկրների միջև փոխազդեցությունները: Հիմնվելով համեմատական և միջառարկայական մոտեցումների վրա՝ ԿԱՍԿԱԴ-ը հետամուտ է լինելու ծրագրային գործողությունների շնորհիվ առավել ճշգրիտ պատկերացում ձևավորել, այն մասին, թե ինչպես են կովկասյան և տարածաշրջանային դերակատարներն ընկալում, մեկնաբանում և կիրառում ժողովրդավարությունն ու անվտանգությունը որպես քաղաքական և սոցիալական ռեսուրս:  Հիմնվելով Հյուսիսային և Հարավային Կովկասում իրականացվող ծավալուն դաշտային աշխատանքների արդյունքների վրա՝ ԿԱՍԿԱԴ-ը կստեղծի էմպիրիկ տվյալների հարուստ բազա, ինչպես նաև կառաջարկի նոր տեսակետներ Կովկասում անվտանգության և ժողովրդավարության վերաբերյալ: Ծրագրի արդյունքները կհիմնվեն նաև ոլորտային քաղաքականության խնդիրների վրա և ԿԱՍԿԱԴ-ը զգալի ազդեցություն կունենա Կովկասում ԵՄ քաղաքականության ձևավորվման վրա: Ծրագիրը գործելու է որպես հանգույց, որը կնպաստի եվրոպական և կովկասյան քաղաքականության ձևավորմանը, կառույցների և գիտական համայնքի ներկայացուցիչների համախմբմանը և նրանց միջև քննարկումների ծավալմանը:

Ծրագրի խնդիրները

ԿԱՍԿԱԴ-ի շրջանակներում (1) կուսումնասիրվեն կովկասյան պետությունները և հասարակությունները ի նպաստ հակամարտությունների և անապահովության առանցքային պատճառները բացահայտելու. (2) կիրականացվի փոխկապակցված ուսումնասիրություն Կովկասում անվտանգության և ժողովրդավարության խնդիրների վերաբերյալ. (3) կվերլուծվեն Կովկասի և հարևանների միջև կապերը. (4) կիրականացվի ապագա խնդիրների ուսումնասիրություն և վերլուծություն միտված տարածաշրջանում ժողովրդավարացման և անվտանգության գործընթացների վերաբերյալ լուծումներին. (5) կմշակվի առաջարկների փաթեթ, թե ինչպես ԵՄ-ն կարող է մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում:

Կոնսորցիում

Ֆրանսիական FMSH-ի ղեկավարությամբ ԿԱՍԿԱԴ-ը համախմբել է 9 հետազոտական կենտրոններ և ինստիտուտներ Եվրոպական միությունից, Ռուսաստանից և Կովկասից, մասնավորապես.

· Fondation Maison des sciences de l’homme (Ֆրանսիա) - կոնսորցիումի ղեկավար,

· Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham (Միացյալ Թագավորություն),

· FRIDE (Fondatión para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Իսպանիա),

· Stokholm International Peace Research Institute (SIPRI, Շվեդիա),

· Friederich Schiller University Jena (Գերմանիա),

· Institute of Geography, Russian Academy of Sciences (Ռուսաստանի Դաշնություն), 

· International Centre for Human Development (Հայաստան)

· Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS, Վրաստան),

· Centre for National and International Studies (CNIS, Ադրբեջան)։

Ծրագրի պաշտոնական կայքն է՝ www.cascade-caucasus.eu։

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: