ԾՐԱԳՐԵՐ // 

Անվտանգության և ժողովրդավարության փոխկապակցվածության խնդիրները Կովկասում (ԿԱՍԿԱԴ)

2014 - 2017

«Անվտանգության և ժողովրդավարության փոխկապակցվածության խնդիրները Կովկասում» (ԿԱՍԿԱԴ) հետազոտական ծրագիրն իրականացվում է ինը կազմակերպություններից կազմված կոնսորցիումի կողմից։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության՝ վերլուծությունների, տեխնիկական զարգացման և ցուցադրման յոթերորդ շրջանակային ծրագրով: Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է (2014-2017):

Ծրագրի նպատակն է համախմբել և համադրել մինչև այժմ Կովկասյան տարածաշրջանի վերաբերյալ իրականացված հետազոտությունները՝ ուսումնասիրելով սոցիալական մարտահրավերների, քաղաքական զարգացումների և  հակամարտությունների միջև կապերը, ինչպես նաև Հյուսիսային և Հարավային Կովկասի և իր հարևան երկրների միջև փոխազդեցությունները: Հիմնվելով համեմատական և միջառարկայական մոտեցումների վրա՝ ԿԱՍԿԱԴ-ը հետամուտ է լինելու ծրագրային գործողությունների շնորհիվ առավել ճշգրիտ պատկերացում ձևավորել, այն մասին, թե ինչպես են կովկասյան և տարածաշրջանային դերակատարներն ընկալում, մեկնաբանում և կիրառում ժողովրդավարությունն ու անվտանգությունը որպես քաղաքական և սոցիալական ռեսուրս:  Հիմնվելով Հյուսիսային և Հարավային Կովկասում իրականացվող ծավալուն դաշտային աշխատանքների արդյունքների վրա՝ ԿԱՍԿԱԴ-ը կստեղծի էմպիրիկ տվյալների հարուստ բազա, ինչպես նաև կառաջարկի նոր տեսակետներ Կովկասում անվտանգության և ժողովրդավարության վերաբերյալ: Ծրագրի արդյունքները կհիմնվեն նաև ոլորտային քաղաքականության խնդիրների վրա և ԿԱՍԿԱԴ-ը զգալի ազդեցություն կունենա Կովկասում ԵՄ քաղաքականության ձևավորվման վրա: Ծրագիրը գործելու է որպես հանգույց, որը կնպաստի եվրոպական և կովկասյան քաղաքականության ձևավորմանը, կառույցների և գիտական համայնքի ներկայացուցիչների համախմբմանը և նրանց միջև քննարկումների ծավալմանը:

Ծրագրի խնդիրները

ԿԱՍԿԱԴ-ի շրջանակներում (1) կուսումնասիրվեն կովկասյան պետությունները և հասարակությունները ի նպաստ հակամարտությունների և անապահովության առանցքային պատճառները բացահայտելու. (2) կիրականացվի փոխկապակցված ուսումնասիրություն Կովկասում անվտանգության և ժողովրդավարության խնդիրների վերաբերյալ. (3) կվերլուծվեն Կովկասի և հարևանների միջև կապերը. (4) կիրականացվի ապագա խնդիրների ուսումնասիրություն և վերլուծություն միտված տարածաշրջանում ժողովրդավարացման և անվտանգության գործընթացների վերաբերյալ լուծումներին. (5) կմշակվի առաջարկների փաթեթ, թե ինչպես ԵՄ-ն կարող է մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում:

Կոնսորցիում

Ֆրանսիական FMSH-ի ղեկավարությամբ ԿԱՍԿԱԴ-ը համախմբել է 9 հետազոտական կենտրոններ և ինստիտուտներ Եվրոպական միությունից, Ռուսաստանից և Կովկասից, մասնավորապես.

· Fondation Maison des sciences de l’homme (Ֆրանսիա) - կոնսորցիումի ղեկավար,

· Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham (Միացյալ Թագավորություն),

· FRIDE (Fondatión para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Իսպանիա),

· Stokholm International Peace Research Institute (SIPRI, Շվեդիա),

· Friederich Schiller University Jena (Գերմանիա),

· Institute of Geography, Russian Academy of Sciences (Ռուսաստանի Դաշնություն), 

· International Centre for Human Development (Հայաստան)

· Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS, Վրաստան),

· Centre for National and International Studies (CNIS, Ադրբեջան)։

Ծրագրի պաշտոնական կայքն է՝ www.cascade-caucasus.eu։

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

24.08.2016

Համայնքային քննարկումներ Երևանում ( մարզերում ՀՀ ՊՆ ծրագրերի շուրջ

Երևանում և 5 մարզերում իրականացրած հանրային քննարկման վերաբերյալ «Պոստֆակտում» հեռուստածրագրի տեսանյութը։

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

04.05.2017

Սեռի հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրության կանխարգելման նպատակով վաղ մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և զարգացման ծառայությունների ընդլայնման պետական քաղաքականության վերլուծություն

Պետական քաղաքականության սույն վերլուծությունը մշակվել է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի և «Պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելման ծրագրի» իրականացման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի միջև սերտ համագործակցության արդյունքում։ Այն հասարակության առջև ծառացած ամենավտանգավոր մարտահրավերների հաղթահարման գործում մասնագետների, հասարակական կազմակերպությունների, պետական մարմինների, զարգացման միջազգային գործընկերների և շահագրգիռ այլ կառույցների միջև համագործակցության հաջողված ջանքերից մեկն է վերջին տարիներին։ Վերլուծության զեկույցը և դրանում տեղ գտած տվյալները, տեղեկությունները, փաստերը, եզրակացություններն ու առաջարկները կդառնան երեխայի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝ աշխատուժում կանանցմասնակցության բարձրացմանը և ընտանեկան կյանքն ու աշխատանքը համադրելուն ուղղված՝ երեխայի վաղ մանկության շրջանի խնամքի ու զարգացման ծառայությունների համակարգի զարգացման պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման, ծառայությունների մոդելների ներդրման, հետագա անելիքների ուրվագծման ամուր և հուսալի հիմքը։