ԾՐԱԳՐԵՐ // 

Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար

2015 - 2017

Stickers.jpg

2015 թվականի մայիսի 1-ից Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն ՀԿ-ն (ՄԶՄԿ), համագործակցելով «Սթիթչինգ Սեյվ դը Չիլդրեն Նեդերլանդ» կազմակերպության («Սեյվ դը Չիլդրեն Նիդերլանդներ»), «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի (ԱԶԿ), «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի (ՄԿՀԽ) և «Սեյվ դը Չիլդրեն Ինթերնեյշնըլ» կազմակերպության (ՍԴՉ) հետ, Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացնում է «Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» ծրագիրը:

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանում երեխայի սեռի խտրական ընտրության մակարդակի նվազեցմանը։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է հասնել երեխայի սեռի խտրական ընտրության խնդրի վերաբերյալ հայաստանցիների գիտելիքների, վերաբերմունքի և ընկալումների նվազագույնը 15%-անոց դրական փոփոխության, ինչպես նաև պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կրճատման՝ առնվազն 10 տոկոսով։

Վերը նշված հիմնական նպատակին հասնելու համար նախատեսված են փոխկապակցված գործողություններ և միջոցառումներ՝ երեք գերակա ուղղություններով։

ԳՈՒ1. Ապահովել քաղաքացիական հասարակության տեղական կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, պետական կառավարման մարմինների տարածքային կառույցներին, ՏԻՄ-երին և համայնքային գործիչներին անհրաժեշտ կարողություններով՝ գենդերային հավասարության, խտրականության, վերարտադրողական իրավունքների և երեխայի սեռի խտրական ընտրության խնդիրների վերաբերյալ տեղական համայնքներին արդյունավետ երկխոսության մեջ ներգրավելու համար։

ԳՈՒ2. Ապահովել հայաստանյան հասարակության իրազեկությունը՝ պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների և դրա հետևանքների վերաբերյալ։

ԳՈՒ3. Բարելավել երեխայի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի քաղաքականության համար միջավայրը։

Ծրագրի իրականացման արդյունքում.

R1. Քաղաքացիական հասարակության տեղական կառույցները, համայնքային գործիչները և իշխանությունները կունենան անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ, ինչպես նաև ամբողջական ընկալում՝ երեխայի սեռի խտրական ընտրության բացասական հետևանքների վերաբերյալ։

R2. Երեխայի սեռի խտրական ընտրության երևույթի հանդեպ բնակչության ընկալումներն ու վերաբերմունքը դրական փոփոխություններ կկրեն։

R3. Երեխայի սեռի խտրական ընտրության կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականության շրջանակների արդյունավետությունը կբարձրանա։

Ծրագրի թիրախ խմբերը, մասնավորապես, ներառում են. քաղաքացիական հասարակության, մարզերում պետական կառավարման տարածքային մարմինների, տեղական բուհերի, լրատվամիջոցների, կրոնական կազմակերպությունների , ծառայություն մատուցողների շուրջ 200 ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ ծննդօգնության հաստատություններում առողջապահական ծառայություն տրամադրողներ, սոցիալական աշխատողներ , ոստիկանության ծառայողներ, զարգացման մասնագետներ, համայնքային գործիչներ՝ հանրապետության բոլոր 10 մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում, ինչպես նաև պետական կառավարման մի շարք մարմիններ, այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ՀՀ ազգային վիճակագրության ծառայությունը, մարզպետարանների գենդերային հարցերի համար պատասխանատու հանձնաժողովները, ՀՀ Ազգային ժողովը, Մարդու իրավունքների պաշտպանը, Հանրային խորհուրդը, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմը և այլն։

Ծրագրի շահառուներն են հանրապետության բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում բնակվող առնվազն 200,000 կին և տղամարդ։

Երեք գերակա ուղղություններով խնդիրները լուծելու և նպատակին հասնելու համար նախատեսված են փոխկապակցված հաջորդական, այդ թվում՝ քաղաքականության վերլուծության և խորհրդատվության , հետազոտությունների, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, ուսուցման և վերապատրաստման, իրազեկության բարձրացման և շահերի պաշտպանության մի շարք գործողություններ և միջոցառումներ:

Ծրագրի գործողություններին հետևելու համար կարող եք միանալ մեր ֆեյսբուքյան խմբին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

24.08.2016

Գյուղատնտեսական գործունեությամբ եկամուտների ավելացման և պարենային անվտանգության բարձրացման հնարավորությունները

Գյուղատնտեսական գործունեությամբ եկամուտների ավելացման և պարենային անվտանգության բարձրացման հնարավորությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպությունը, ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի շրջանակներում, ՀՀ երեք մարզերի քաղաքային համայնքներում 2018թ. օգոստոսին նախաձեռնեց համահամայնքային քննարկումների շարք:

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

22.01.2019

Խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով կազմակերպություններից և անհատներից մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերելու ուղեցույց

Սույ ուղեցույցի նպատակն է ՀՀ ԱԺ պատգամավորներին, մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովներին, խմբակցություններին և աշխատակազմին օժանդակել ԱԺ կողմից օրենքների, միջազգային պայմանագրերի, ԱԺ եզրակացությունների, որոշումների, հայտարարությունների և ուղերձների նախագծերի վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով կազմակերպություններից և անհատներից մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերելու գործընթացում: