ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

Հետազոտության իրականացման ծառայություններ մատուցելու հայտեր ներկայացնելու հրավեր

04.10.2016

«Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները» հետազոտության իրականացման ծառայություններ մատուցելու հայտեր ներկայացնելու հրավեր

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՄԶՄԿ) «Սթիթչինգ Սեյվ դը Չիլդրեն Նեդերլանդ» կազմակերպության («Սեյվ դը Չիլդրեն Նիդերլանդներ»), «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի (ԱԶԿ), «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի (ՄԿՀԽ) և «Սեյվ դը Չիլդրեն Ինթերնեյշնըլ» կազմակերպության (ՍԴՉ) հետ համագործակցությամբ և Եվրոպական հանձնաժողովի ֆինանսական օժանդակությամբ շարունակում է «Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» ծրագրի իրականացումը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետազոտություն սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները բացահայտելու նպատակով։ Հետազոտությունն իրականացվելու է քանակական և որակական մեթոդների համադրությամբ 2016թ. նոյեմբերի 1-ից 2017թ. փետրվարի 28-ը ժամանակահատվածում, ՀՀ ողջ տարածքում։ Կից ներկայացնում ենք հետազոտության տեխնիկական առաջադրանքը (անգլերեն, տես՝ ստորև): 


Սույնով ՄԶՄԿ-ն հրավիրում է ոչ պետական իրավաբանական անձանց ներկայացնելու հետազոտության իրականացման ծառայություններ մատուցելու հայտ:

Հայտը (անգլերեն կամ հայերեն) պետք է ներառի սույն հրավերի պահանջներին կազմակերպության տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարությունը, գնային առաջարկը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից հետազոտական աշխատանքների իրականացման վերջին երեք տարիների փորձի նկարագրությունը։

Կազմակերպության տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարության ձևը կցվում է սույն հրավերին (տես՝ ստորև)։

Գնային առաջարկը պետք է ներառի կազմակերպության անվանումը և ստորագրվի և կնքվի կազմակերպության լիազոր անձի կողմից։

Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել ծրարի մեջ։ Ծրարի վրա հարկավոր է նշել մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը, ինչպես նաև՝

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն
Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները» հետազոտության իրականացման ծառայությունների հայտ»,
«չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը։

Ծրարը պետք է լինի փակ և կնքված։

Սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին չհամապատասխանող հայտերը կմերժվեն:

Նախապատվություն կտրվի այն հայտին, որում առաջարկված գնին և հետազոտական աշխատանքների իրականացման վերջին երեք տարիների փորձի նկարագրությանը գնահատող հանձնաժողովի որոշման հիման վրա տրված գնահատականի հանրագումարը կլինի լավագույնը: Հայտերի ընդհանուր գնահատականի մեջ ոչ գնային և գնային առաջարկների հարաբերակցությունը կկազմի համապատասխանաբար 40% և 60%:

ՄԶՄԿ-ն երկու օրացուցային օրվա ընթացքում ընտրված մասնակցին կծանուցի՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընտրված կազմակերպության հետ կկնքվի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ վերոհիշյալ ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից, ուստի խնդրում ենք գինը ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի։ Աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը կնքելու դեպքում ՄԶՄԿ-ն կտրամադրի հարկազատման տեղեկանք։

Հայտի փաթեթը կարող եք ներբեռնել ստորև տեղադրված հղումներից։

Ծրարն անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝

Սայաթ Նովա 19, Անի Պլազա հյուրանոց, բիզնես հարկ, 15 սենյակ՝ մինչև 2016թ. հոկտեմբերի 27-ը, ժամը 18։00-ը, գնումների համակարգող Անի Մնացականյանին։

Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված փաստաթղթերը չեն ընդունվի։

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15.03.2021

ՀՀ Ազգային ժողովին (ՀՀ ԱԺ) միջազգային զարգացման աջակցության, համակարգման և ՀՀ ԱԺ հետ միջազգային զարգացման գործընկերների համագործակցության քարտեզագրման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է հետաքրքրված ֆիզիկական անձանց կամ անհատ ձեռներեցներին՝ ներկայացնելու հետաքրքրության հայտ` ՀՀ ԱԺ կողմից միջազգային զարգացման գործընկերների հետ համագործակցությունը քարտեզագրելու, համագործակցության նոր հնարավորություններ բացահայտելու և այդ համագործակցությունը արդյունավետորեն համակարգելու, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արտաքին օժանդակության օգտագործման ընդհանուր ռազմավարության համար անհրաժեշտ հիմնական տվյալներ հայթայթելու և համապարփակ զեկույց ներկայացնելու նպատակով։։

 ավելին >>
15.03.2021

Քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել ՄԶՄԿ կողմից ներդրված և կիրառվող քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատում, որի համար նախատեսում է ներգրավել կարճաժամկետ փորձագիտական օժանդակություն։

 ավելին >>
09.03.2021

«Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանս

2021թ. մարտի 3-ին տեղի ունեցավ «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության շրջանակներում ստեղծված «Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանսը: Յոթ երկրների` Ավստրիա, Հայաստան, Գերմանիա, Իտալիա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Ֆարանսիա, շրջակա միջավայրի և բիզնես ոլորտի ավելի քան 20 փորձագետներ, ինչպես նաև «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնությանը սատարող խոշոր բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները քննարկեցին ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի կայուն զարգացման գործողությունների ներդաշնակեցմանն ուղղված ընդհանուր մոտեցումները, այդ թվում նաև մինչև 2050թ. ջերմոցային գազերի արտանետումների կտրուկ նվազման ուղղությամբ գործողությունները: «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության խորհրդի նախագահ Ուլֆ Շնայդերը ընդգծեց. «Կանաչ գործարքը ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև երկխոսություն սկսելու դռներ է բացում»: Տեսակոնֆերանսին մասնակցում էր ՄԶՄԿ-ի փորձագետ, կենսաֆիզիկոս, ուրբան միջավայրի, կայունության և կլիմայի փոփոխության մասնագետ Ոսկեհատ Իսախանյանը:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

20.11.2023

Երիտասարդական Էքսպոյի Կատալոգ

«Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի 2023 երիտասարդական էքսպոյի կատալոգում կարող եք ծանոթանալ մասնակից ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպություններին, էքսպոյի ընթացքում նախատեսվող 10-ից ավելի միջոցառումներին և դրանք վարող խոսնակներին, ինչպես նաև «Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի հակիրճ նկարագրին և ծրագրի հիմքում ընկած «Երիտասարդների դրական զարգացում» մոտեցմանը։