ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

Հետազոտության իրականացման ծառայություններ մատուցելու հայտեր ներկայացնելու հրավեր

04.10.2016

«Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները» հետազոտության իրականացման ծառայություններ մատուցելու հայտեր ներկայացնելու հրավեր

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՄԶՄԿ) «Սթիթչինգ Սեյվ դը Չիլդրեն Նեդերլանդ» կազմակերպության («Սեյվ դը Չիլդրեն Նիդերլանդներ»), «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի (ԱԶԿ), «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի (ՄԿՀԽ) և «Սեյվ դը Չիլդրեն Ինթերնեյշնըլ» կազմակերպության (ՍԴՉ) հետ համագործակցությամբ և Եվրոպական հանձնաժողովի ֆինանսական օժանդակությամբ շարունակում է «Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» ծրագրի իրականացումը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետազոտություն սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները բացահայտելու նպատակով։ Հետազոտությունն իրականացվելու է քանակական և որակական մեթոդների համադրությամբ 2016թ. նոյեմբերի 1-ից 2017թ. փետրվարի 28-ը ժամանակահատվածում, ՀՀ ողջ տարածքում։ Կից ներկայացնում ենք հետազոտության տեխնիկական առաջադրանքը (անգլերեն, տես՝ ստորև): 


Սույնով ՄԶՄԿ-ն հրավիրում է ոչ պետական իրավաբանական անձանց ներկայացնելու հետազոտության իրականացման ծառայություններ մատուցելու հայտ:

Հայտը (անգլերեն կամ հայերեն) պետք է ներառի սույն հրավերի պահանջներին կազմակերպության տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարությունը, գնային առաջարկը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից հետազոտական աշխատանքների իրականացման վերջին երեք տարիների փորձի նկարագրությունը։

Կազմակերպության տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարության ձևը կցվում է սույն հրավերին (տես՝ ստորև)։

Գնային առաջարկը պետք է ներառի կազմակերպության անվանումը և ստորագրվի և կնքվի կազմակերպության լիազոր անձի կողմից։

Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել ծրարի մեջ։ Ծրարի վրա հարկավոր է նշել մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը, ինչպես նաև՝

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն
Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները» հետազոտության իրականացման ծառայությունների հայտ»,
«չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը։

Ծրարը պետք է լինի փակ և կնքված։

Սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին չհամապատասխանող հայտերը կմերժվեն:

Նախապատվություն կտրվի այն հայտին, որում առաջարկված գնին և հետազոտական աշխատանքների իրականացման վերջին երեք տարիների փորձի նկարագրությանը գնահատող հանձնաժողովի որոշման հիման վրա տրված գնահատականի հանրագումարը կլինի լավագույնը: Հայտերի ընդհանուր գնահատականի մեջ ոչ գնային և գնային առաջարկների հարաբերակցությունը կկազմի համապատասխանաբար 40% և 60%:

ՄԶՄԿ-ն երկու օրացուցային օրվա ընթացքում ընտրված մասնակցին կծանուցի՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընտրված կազմակերպության հետ կկնքվի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ վերոհիշյալ ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից, ուստի խնդրում ենք գինը ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի։ Աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը կնքելու դեպքում ՄԶՄԿ-ն կտրամադրի հարկազատման տեղեկանք։

Հայտի փաթեթը կարող եք ներբեռնել ստորև տեղադրված հղումներից։

Ծրարն անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝

Սայաթ Նովա 19, Անի Պլազա հյուրանոց, բիզնես հարկ, 15 սենյակ՝ մինչև 2016թ. հոկտեմբերի 27-ը, ժամը 18։00-ը, գնումների համակարգող Անի Մնացականյանին։

Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված փաստաթղթերը չեն ընդունվի։

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17.10.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

 ավելին >>
24.09.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 սեպտեմբերի 17-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում մեկնարկեց «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

Միջոցառմանը մասնակցում էին պետական (տարածքային) կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաները, համապատասխան ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները, ԶԼՄ և ՔՀԿ ներկայացուցիչները: Աշխատաժողովն իրականացվում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից, ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության և «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

25.11.2019

Ազգային Ժողովի քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից տեղեկություններ ստանալու հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

Սույն վերլուծության նպատակն է ներկայացնել Քննիչ հանձնաժողովիգործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից գրավոր տեղեկություններ ստանալու, հանձնաժողովի հրավերով՝ իրավասու պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով ներկայանալու և բացատրություններ տալու հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները, ինչպես նաև այդ անձանց կողմից օրենքի պահանջները չկատարելու դեպքում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները: