ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպության առանձին ծրագրերի տարեկան ֆինանսական հաշվետվության աուդիտ իրականացնելու նպատակով մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր (վերջնաժամկետի երկարաձգում)

06.12.2017

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ ՄԶՄԿ) Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց հասարակական միավորում է և ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ։ Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակը զարգացման երկարաժամկետ մոդելի այլընտրանքային տարբերակների մշակումը և ռազմավարական հիմնական ուղղություններին առնչվող հիմնարար հետազոտությունների իրականացումն է։

ՄԶՄԿ-ն, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իր կանոնադրական նպատակների իրացման համար ծավալում է օրենքով և իրավական այլ ակտերով չարգելված գործունեություն, գործընկեր կազմակերպությունների հետ կնքված նվիրատվության (դրամաշնորհի) կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի շրջանակներում՝ ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրների ներգրավմամբ։

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան առանձին ծրագրերի ֆինանսական հաշվետվության աուդիտ իրականացնելու նպատակով ՄԶՄԿ-ն կազմակերպում է աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ։

Սույնով հրավիրում ենք ՀՀ-ում գրանցված մասնագիտացված աուդիտորական կազմակերպություններին (իրավաբանական անձանց) ներկայացնելու հետաքրքրության հայտ ՄԶՄԿ կողմից առանձին ծրագրերի շրջանակներում իրականացված գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնելու նպատակով։ 

Աուդիտի նպատակն է հավաստել իրականացված ֆինանսական գործունեության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը, երրորդ կողմի հետ կնքված պայմանագրին, ՄԶՄԿ ներքին ընթացակարգերին և ծրագրերի ֆինանսական կառավարման միջազգային լավագույն չափանիշներին։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը երկարացվել է մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը:

Ֆինանսական հաշվետվության հիմնական հոդվածներն են՝ աշխատավարձ, տարածքի վարձակալություն, ծրագրային գործողությունների կազմակերպման և իրականացման համար փոքրարժեք ծառայությունների գնում։

Հետաքրքրության հայտը պետք է պարունակի.

1.      Աուդիտորական կազմակերպության (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) անվանումը և գտնվելու վայրի հասցեն,

2.      Կազմակերպության լիազորված անձի անունը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոս, էլ հասցե և այլն),

3.     Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

4.     Կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն, և բանկային տվյալները,

5.     Կազմակերպության վերջին 3 տարիների ընթացքում մասնագիտական գործունեության հակիրճ նկարագրությունը (մինչև 2 էջի շրջանակներում),

6.     Ծառայության սակագները՝ կախված շրջանառության ծավալից (օրինակ՝ 5,0 – 10,0 մլն՝ X դրամ, 11,0 – 25,0 մլն XX դրամ, 25,0 – 50,0 մլն XXX դրամ )։

Հետաքրքրության հայտը անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպության պաշտոնական ձևաթղթով ուղեկցող գրությամբ՝ ստորագրված Կազմակերպության լիազոր անձի կողմից։ Պաշտոնական ձևաթղթի բացակայության դեպքում դնել կազմակերպության կնիքը։

Հայտերը կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով հետևյալ հասցեով՝ [email protected], կամ  փոստով՝ ք. Երևան, Սայաթ Նովա 19, Անի Պլազա հյուրանոց, բիզնես հարկ, 19 սենյակ Պարույր Ամիրջանյանին։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2017թ. օգոստոսի 31-ը։

Նախապատվություն կտրվի այն հայտին, որում առաջարկված սակագներն ու հետազոտական աշխատանքների իրականացման վերջին երեք տարիների փորձի նկարագրությանը մրցույթային հանձնաժողովի անդամների գնահատականի հանրագումարը կլինի լավագույնը: Հայտերի ընդհանուր գնահատականի մեջ ոչ գնային և գնային առաջարկների հարաբերակցությունը կկազմի համապատասխանաբար 30% և 70%:

Մրցույթում հաղթած կազմակերպության հետ կստորագրվի երկարաժամկետ շրջանակային համաձայնագիր։ Համաձայնագրի հիման վրա, ըստ աուդիտի ենթակա յուրաքանչյուր ծրագրի առանձնահատկությունների, աուդիտորական կազմակերպության հետ կկնքվի աուդիտի ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր։  Մրցույթային հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա տեղի կունենա 2017թ. սեպտեմբերի 20-ին ք. Երևան, Սայաթ Նովա 19, սենյակ 23 հասցեում։

 

«ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15.03.2021

ՀՀ Ազգային ժողովին (ՀՀ ԱԺ) միջազգային զարգացման աջակցության, համակարգման և ՀՀ ԱԺ հետ միջազգային զարգացման գործընկերների համագործակցության քարտեզագրման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է հետաքրքրված ֆիզիկական անձանց կամ անհատ ձեռներեցներին՝ ներկայացնելու հետաքրքրության հայտ` ՀՀ ԱԺ կողմից միջազգային զարգացման գործընկերների հետ համագործակցությունը քարտեզագրելու, համագործակցության նոր հնարավորություններ բացահայտելու և այդ համագործակցությունը արդյունավետորեն համակարգելու, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արտաքին օժանդակության օգտագործման ընդհանուր ռազմավարության համար անհրաժեշտ հիմնական տվյալներ հայթայթելու և համապարփակ զեկույց ներկայացնելու նպատակով։։

 ավելին >>
15.03.2021

Քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել ՄԶՄԿ կողմից ներդրված և կիրառվող քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատում, որի համար նախատեսում է ներգրավել կարճաժամկետ փորձագիտական օժանդակություն։

 ավելին >>
09.03.2021

«Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանս

2021թ. մարտի 3-ին տեղի ունեցավ «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության շրջանակներում ստեղծված «Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանսը: Յոթ երկրների` Ավստրիա, Հայաստան, Գերմանիա, Իտալիա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Ֆարանսիա, շրջակա միջավայրի և բիզնես ոլորտի ավելի քան 20 փորձագետներ, ինչպես նաև «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնությանը սատարող խոշոր բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները քննարկեցին ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի կայուն զարգացման գործողությունների ներդաշնակեցմանն ուղղված ընդհանուր մոտեցումները, այդ թվում նաև մինչև 2050թ. ջերմոցային գազերի արտանետումների կտրուկ նվազման ուղղությամբ գործողությունները: «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության խորհրդի նախագահ Ուլֆ Շնայդերը ընդգծեց. «Կանաչ գործարքը ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև երկխոսություն սկսելու դռներ է բացում»: Տեսակոնֆերանսին մասնակցում էր ՄԶՄԿ-ի փորձագետ, կենսաֆիզիկոս, ուրբան միջավայրի, կայունության և կլիմայի փոփոխության մասնագետ Ոսկեհատ Իսախանյանը:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

20.11.2023

Երիտասարդական Էքսպոյի Կատալոգ

«Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի 2023 երիտասարդական էքսպոյի կատալոգում կարող եք ծանոթանալ մասնակից ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպություններին, էքսպոյի ընթացքում նախատեսվող 10-ից ավելի միջոցառումներին և դրանք վարող խոսնակներին, ինչպես նաև «Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի հակիրճ նկարագրին և ծրագրի հիմքում ընկած «Երիտասարդների դրական զարգացում» մոտեցմանը։