ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

ՀՐԱՎԵՐ Տաքսի ծառայություններ մատուցելու գնային առաջարկի ներկայացման

16.07.2018

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՄԶՄԿ), որը գործունեություն է իրականացնում ՀՀ ողջ տարածքում, 2018 թվականի ընթացքում ՀՀ մարզերում միջոցառումներ կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով նախատեսում է գնել տաքսի ծառայություններ:

Սույնով հրավիրում ենք տաքսի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին ներկայացնելու գնային առաջարկ:

Խնդրում ենք գնային առաջարկի մեջ նշել՝

 • Կազմակերպության անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը, հասցեն,
 • Կազմակերպությունն ԱՀՀ վճարող է թե ոչ,
 • տվյալներ տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ՝ նշելով շահագործվող մեքենաների.
  • քանակը
  • տարեթիվը
  • մակնիշը:
 • Վարորդների բժշկական սպասարկման առկայությունն ու կարգի ընդհանուր նկարագրությունը,
 • Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման առկայությունն ու կարգի ընդհանուր նկարագրությունը։
 • Մեկ կիլոմետր վազքի գինը՝
  • Երևան քաղաքում,
  • Երևանից դուրս ուղղություններով,
  • Երևանից օդակայան ուղությամբ։
 • Սպասելավարձը, եթե կիրառելի է,
 • Մինիմալ վարձավճարը, եթե կիրառելի է՝ նշելով, թե քանի կմ-ից սկսում ավելանալ վարձավճարը:

Գնային առաջարկը պետք է ստորագրված լինի կազմակերպության լիազորված անձի կողմից և կնքված կազմակերպության կնիքով (կնիքի առկայության դեպքում)։ Գնային առաջարկների ընտրությունը տեղի կունենա երկու փուլով։ Նախաորակավորումն անցած կազմակերպությունների հետ կիրականացվեն բանակցություններ, որոնց արդյունքում ընտրված կազմակերպությանը կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր՝ մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը ժամկետով:

Նախավորակավորման փուլում գնային առաջարկների ընդհանուր գնահատականի մեջ ոչ գնային և գնային առաջարկների հարաբերակցությունը կկազմի համապատասխանաբար 60% և 40%։ Սույն հայտարարության պահանջներին չբավարարող հայտերը ենթակա են մերժման առանց առաջարկը քննելու:

Հրավիրում ենք հետաքրքրված կազմակերպություններին մինչև ս/թ հուլիսի 31-ը ներկայացնելու իրենց գնային առաջարկները էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected], կամ Սայաթ Նովա 19, բիզնես հարկ, սենյակ 16, հեռ՝ +374 582638։

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: