ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Համահամայնքային քննարկումների վարողների (facilitator) և գրառող/արձանագրողների (note takers) ներգրավման մասին

09.01.2019

09 հունվար 2019

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ն հայտարարում է փորձագետների բազայում Համահամայնքային քննարկումների վարողների (facilitator) և գրառող/արձանագրողների (note takers) ներգրավման երրորդ շրջանի մեկնարկը:

Համահամայնքային քննարկ ման (Town Hall Meeting) ձևաչափը մշակվել և ներդրվել է ՄԶՄԿ կողմից 2005 թվա կա նին, հանրային որոշումների կայացմանը քաղաքացիների արդյունավետ մասնակցությունն ապահովելու նպա տա կով: Քննարկումների յուրօրինակ այս մոդելը հիմնված է «Խոսում է Ամերիկան» կազմակերպության փորձի վրա, որի կողմից մշակված համայնքային քննարկումների այս մեթոդոլոգիան ուղղված է քաղաքացիների, որոշում կայացնողների պահանջմունքների բավարարմանը, ինչպես նաև ժողովրդավարության կայացմանը:

Որոշում կայացնողների համար հաճախ դժվար է գնահատել «ընդհանուր շահ» ունեցող քաղաքացիների մեծամասնության վերաբերմունքը կարևոր խնդիրների հանդեպ: Իրենց հերթին քաղաքացիները զգում են, որ անտեսված են և չունեն հասարակական կյանքում մասնակցելու իրական հնարավորություններ, ինչի արդյունքում ձևավորվում է վտանգավոր բոլորաշրջան: Համահամայնքային քննարկումները հնարավորություն են ստեղծում վերականգնելու քաղաքացիների ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում՝ թույլ տալով հասարակությանն ուղղակիորեն և բովանդակային կերպով իշխանություններին ներկայացնելու իրենց վերաբերմունքը կարևոր հանրային խնդիրների վերաբերյալ: Համահամայնքային քննարկումների ձևաչափով իրականացված միջոցառումներին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ՄԶՄԿ պաշտոնական կայք՝ հետևյալ https://ichd.org/?laid=2&com=module&module=menu&id=39 հղումով.

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի փորձագիտական բազայում որպես Համահամայնքային քննարկումների վարողներ (facilitator) կամ գրառող/արձանագրողներ (note taker) ներգրավվելու համար անձինք պետք է մասնակցած լինեն Համահամայնքային քննարկումների անցկացման մեթոդաբանության շրջանակներում իրականացված հաղորդակցության և բանակցությունների թեմաներով վերապատրաստումներին։ «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված Համահամայնքային քննարկումներին որպես վարողների (facilitator) կամ գրառող/արձանագրող (note taker) մնասնակցությունը կհամարվի առավելություն։

Համահամայնքային քննարկումների վարողներն (facilitator) ու գրառող/արձանագրողները նաև պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.

1. Համահամայնքային քննարկման վարողներից (facilitator) պահանջվող հմտություններ և կարողություններ

Համահամայնքային քննարկման հաջողությունն ու արդյունավետությունը մեծապես կախված է վարողից։ Վարողը պետք է կարողանա քննարկման համար համապատասխան մթնոլորտ ձևավորել, գրագետ վարել զրույցը և խրախուսել մասնակիցներին սեփական կարծիքները անկաշկանդ արտահայտելու համար։ Քննարկման վարողը պետք է ունենա հետևյալ կարևոր որակները, մասնավորապես՝

 • պետք է լինի փորձառու, և ունենա մարդկանց խմբի հետ աշխատելու կարողություններ,
 • լինի բարյացակամ և վճռական, լինի անաչառ և միաժամանակ կարողանա մտնել մասնակիցների դրության մեջ՝ քննարկումն արդյունավետ դարձնելու նպատակով,/li>
 • դրսևորել համբերատարություն, չլինել չափազանց խիստ, սակայն միաժամանակ, հետևել, որ քննարկման ընթացքում միշտ գործնական, հաճելի և փոխհարգալից մթնոլորտ տիրի,/li>
 • ընդունակ լինի ներգրավել մասնակիցներին, խթանել, որ մասնակիցները ակտիվ մասնակցեն հարցազրույցի պրոցեսին,/li>
 • վարողը պետք է կարողանա տպավորություն թողնել, թե լիովին չի հասկանում, թե մասնակիցը ինչ է ուզում ասել, որպեսզի մասնակիցները ավելի կոնկրետ ու մանրամասն ներկայացնեն իրենց դիտարկումները, երբեմն լինել պրովոկատիվ,/li>
 • լինի ճկուն, հարկ եղած դեպքում, երբ քննարկումը պլանավորված տարբերակով չի ընթանում, իրավիճակը շտկելու և քննարկումը սահմանված թեմային վերադարձնելու նպատակով, դրսևորել համապատասխան զգացմունքայնություն քննարկումը ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ էմոցիոնալ մակարդակներում վարելու նպատակով:

2. Համահամայնքային քննարկման գրառող/արձանագրողից (note taker) պահանջվող հմտություններ և կարողություններ

Համահամայնքային քննարկման արդյունքների ստացման և ամփոփման արդյունավետությունը մեծապես կախված է քննարկման գրառողից/արձանագրողից։ Գրառող/արձանագրողը պետք է կարողանա լիարժեքորեն ընդգրկվել քննարկման թեմայի մեջ, քննարկման ընթացքում ստացված տեղեկությունը կարճ ժամկետում մշակել և արձանագրել, այնպես, որպեսզի արձանագրության ընթացքում չկորչի քննարկման մասնակցի միտքը, հաղորդագրությունն ունենա խնդրի ձևակերպումն ու դրա հաղթահարման ուղղված առաջարկը։ Քննարկման գրառող/արձանագրողը պետք է ունենա հետևյալ կարևոր որակները, մասնավորապես՝

 • պետք է լինի փորձառու, և ունենա մարդկանց խմբի հետ աշխատելու կարողություններ,
 • պետք է կարողանա օժանդակել քննարկման վարողին արդյունավետ մթնոլորտ և զրույց կայացնելու ընթացքում,
 • կարողանա քննարկման մասնակիցների հնչեցրած տեղեկությունները մշակել և արձանագրել այնպես, որ հաղորդագրությունը պարունակի խնդրի ձևակերպման, մարդկանց կյանքի վրա դրա ազդեցության աստիճանի, դրա հաղթահարման ուղղված առաջարկների մասին ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ հուզական, իռացիոնալ և այլ ասպեկտները, Քննարկման գրառող/արձանագրողը պետք է ազատ տիրապետի համակարգչային տեխնիկայի հետ աշխատանքի հմտություններին, ունենա տեքստերի արագ ներմուծման հմտություններ։ Համահամայնքային քննարկումների անցկացման մեթոդաբանության շրջանակներում ՄԶՄԿ կողմից պարբերաբար իրականացվող հաղորդակցության և բանակցությունների թեմաներով վերապատրաստումներին մասնակցելու նպատակով հայտերը նույնպես ներկայացվում են ստորև նշված կարգով։

Հայտերին ներկայացվող պայմաններն ու ներկայացման կարգը

 • Հայտերը կարող են ներկայացվել՝ էլեկտրոնային եղանակով՝ [email protected] հասցեով, կամ առձեռն՝ ՄԶՄԿ գրասենյակ՝ ք. Երևան Սայաթ Նովա 19, բիզնես հարկ, 20 սենյակ հասցեով։/li>
 • Հայտերը պետք է պարունակեն ինքնակենսագրական (CV)՝ ներառելով նաև տեղեկություններ ՄԶՄԿ կողմից կազմակերպված վերապատրաստումների մասնակցության, համանման քննարկումների մասնակցության և քննարկումներ վարելու և/կամ գրառելու փորձի նկարագրության, համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և տեքստերի արագ ներմուծման հմտությունների մասին,

Հայտերը քննվելու են ընտրող հանձնաժողովի կողմից, որի արդյունքում ընտրված թեկնածուները կներգրավվեն ՄԶՄԿ փորձագետների ռեեստրում:

Փորձագետների ցանկում ընդգրկվելը աշխատանքային հարաբերություններ չի առաջացնում, ինչպես նաև չի ենթադրում, որ փորձագետի հետ պարտադիր կնքվում է ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր: ՄԶՄԿ կողմից կազմակերպվող համահամայնքային քննարկումների համար պահանջվող Համահամայնքային քննարկումների վարողները (facilitator) և գրառող/արձանագրողները (note takers) յուրաքանչուր միջոցառման/ծրագրի համար ընտրվում են ՄԶՄԿ փորձագետների ռեեստրից՝ այդ մասին փորձագետին անհատական առաջարկ ներկայացնելուց միջոցով: Փորձագետի համաձայնության դեպքում վերջինիս հետ կնքվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։

Համահամայնքային քննարկումների վարողների (facilitator) և գրառող/արձանագրողների (note takers) ներգրավման մասին սույն հրավերը բաց է 2019 թվականի հունվարի 9-ից մինչև 2019 թ. հունիսի 29-ը: Հարցերի և լրացուցիչ պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել ՄԶՄԿ գրասենյակ՝ 010-582638 հեռախոսահամարով՝ Մոնիկա Սարգսյանին։

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: