ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐՈՎ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐԻ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

18.06.2019

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 03.07.2019. ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպությունը «Փոփոխությունների թատրոն» (T4C) հասարակական կազմակերպություն հետ համատեղ իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագիրը, (այսուհետև՝ Ծրագիր): Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության կողմից։

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ գիտակցված և հիմնավորված ընտրության հնարավորություններն ընդլայնելու միջոցով նպաստել ՀՀ քաղաքացիների՝ Եվրոպական միություն, մասնավորապես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն արտագաղթի կանխարգելմանը։

Ծրագրով նախատեսվում է մշակել, հրապարակել և տարածել տեղեկատվական 2 պաստառ, որոնք կնպաստեն հայաստանցիների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը անկանոն միգրացիայի մարտահրավերների և վտանգների մասին։

Պաստառների մշակման և ձևավորման տեխնիկական առաջադրանքին կարող եք ծանոթանալ ներքևում։

Հրավիրում ենք համապատասխան ձևավորման ծառայություններ մատուցող մասնագիտացված իրավաբանական, ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին (այսուհետ՝ անձ կամ անձինք) ներկայացնել ծառայություններ մատուցելու հայտ։ Հայտը պետք է պարունակի՝

  • Անձի անվանումը (անուն, ազգանունը), կազմակերպաիրավական ձևը, հասցեն,
  • տեղեկություն ԱԱՀ վճարող լինելու մասին,
  • հակիրճ տեղեկություններ իրականացված համանման աշխատանքների մասին,
  • պաստառների նախագծի հակիրճ նկարագրությունը և/կամ էսքիզը,
  • գնային առաջարկը՝ յուրաքանչյուր պաստառի նախագծի համար առանձին։

Հայտ ներկայացնող անձինք պարտավորվում են առաջարկի պայմաններն անփոփոխ և ուժի մեջ պահել հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հաշված՝ 3 ամսվա ընթացքում։

Յուրաքանչյուր պաստառի գինը չի կարող գերազանցել ութ հարյուր հազար ՀՀ դրամը յուրաքանչյուր պաստառի համար՝ ներառյալ բոլոր հարկերը։ Միևնույն ժամանակ, հաղթող կճանաչվի այն հայտը կամ հայտերը, որում առաջարկված գնին և պաստառների հակիրճ նկարագրությանը և/կամ էսքիզին գնահատող հանձնաժողովի որոշման հիման վրա տրված գնահատականների հանրագումարը կլինի առավելագույնը: Հայտում առաջարկվող յուրաքանչյուր պաստառ գնահատվելու է առանձին։ Հայտերի ընդհանուր գնահատականի մեջ ոչ գնային և գնային առաջարկների հարաբերակցությունը կազմելու է, համապատասխանաբար, 40% և 60%: Հաղթողի անձի կամ անձանց հետ կկնքվի գնման պայմանագիր։

Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել կազմակերպության ձևաթղթի վրա՝ ստորագրված և կնքված լիազորված անձի կողմից։ Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը գնահատող հանձնաժողովը չի քննի։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. հուլիսի 15-ը, ժամը 18։00-ը։

Հայտերը կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով՝ [email protected] հասցեով կամ ծրարով՝ Սայաթ Նովա 19, Անի Պլազա հյուրանոց, բիզնես հարկ, 15 սենյակ՝ Անի Մնացականյանին։ Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը չեն ընդունվի։

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը կկայանա է 2019թ. հուլիսի 22-ին, ժամը 14։00-ին ՄԶՄԿ գրասենյակում։

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: