ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

ՀԵՌՈՒՍՏԱ ԵՎ ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

11.07.2019

18.06.2019թ.

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպությունը «Փոփոխությունների թատրոն» (T4C) հասարակական կազմակերպություն հետ համատեղ իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագիրը, (այսուհետև՝ Ծրագիր): Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության կողմից։

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ գիտակցված և հիմնավորված ընտրության հնարավորություններն ընդլայնելու միջոցով նպաստել ՀՀ քաղաքացիների՝ Եվրոպական միություն, մասնավորապես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն արտագաղթի կանխարգելմանը։

Ծրագրով նախատեսվում է 2019թ. օգոստոս–դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում կազմակերպել, նկարահանել և հեռարձակել 3-ական հեռուստա և ռադիոհաղորդումներ (բանավեճ, թոք-շոու, քննարկում)՝ ուղղված անկանոն միգրացիայի մարտահրավերների և վտանգների մասին հայաստանցիների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը։

Հեռուստա և ռադիոհաղորդումների իրականացման տեխնիկական առաջադրանքին կարող եք ծանոթանալ ներքևում:

Հրավիրում ենք համապետական սփռում ունեցող հեռուստաընկերություններին և ռադիոընկերություններին՝ ներկայացնելու ծառայություններ մատուցելու հայտ։ Հայտը պետք է պարունակի՝

  • իրավաբանական անձի անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը, հասցեն,
  • տեղեկություն ԱԱՀ վճարող լինելու մասին,
  • հայտարարություն ՀՀ ողջ տարածում սփռումն ապահովելու վերաբերյալ,
  • առաջարկվող հեռուստահաղորդման ձևաչափի/տեսակի հակիրճ նկարագրությունը,
  • հեռարձակման և կրկնողության ժամը և այդ ժամանակահատվածում հաղորդման հնարավոր դիտումների գնահատականը՝ նշելով գնահատականի աղբյուրը և/կամ հիմքը,
  • ըստ ձևաչափի/տեսակի՝ յուրաքանչյուր հաղորդման նկարահանման և հեռարձակման գնային առաջարկը՝ (առանց ԱԱՀ-ի)։

Գնահատման հանձնաժողովի որոշման հիման վրա ընտրվելու է մեկ հեռուստաընկերություն և մեկ ռադիոընկերություն։ Հաղթող կճանաչվի, ըստ առաջարկվող հաղորդման ձևաչափի/տեսակների, նվազագույն գին առաջարկող հայտը։ Հաղթող կազմակերպության հետ կկնքվի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։ Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել կազմակերպության ձևաթղթի վրա՝ ստորագրված և կնքված լիազորված անձի կողմից։ Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը գնահատող հանձնաժողովը չի քննի։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ. հուլիսի 22-ը, ժամը 18։00-ը։

Հայտերը կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով՝ [email protected] հասցեով կամ ծրարով՝ Սայաթ Նովա 19, Անի Պլազա հյուրանոց, բիզնես հարկ, 15 սենյակ՝ Անի Մնացականյանին։ Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը չեն ընդունվի։

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: