ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

«Երիտասարդության ուժը՝ երիտասարդական քաղաքականության մեջ» ամառային դպրոց. Հանրային քաղաքականության ոլորտներում վերապատրաստող փորձագետի ծառայություններ մատուցելու գնային առաջարկ ներկայացնելու հրավեր

08.05.2023

ք. Երևան                                                                                  08.05.2023թ.

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՄԶՄԿ) 2022թ. հունիսից միացել է «Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրին,  որն իրականացնում է «Փրոջեքթ Հարմոնի Հայաստան» հասարակական կազմակերպության գլխավորած կոնսորցիումը, որի անդամներն են նաև ՄԶՄԿ-ն, Սիվիտաս Հայաստանը և Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը։ Ծրագիրը հնարավոր է դարձել ամերիկյան ժողովրդի աջակցությամբ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ միջոցով:

«Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի նպատակն է բարելավել Հայաստանում դպրոցական և արտադպրոցական քաղաքացիական կրթության որակն ու ընդլայնել դրա ազդեցության շրջանակը, որպես հանրային կյանքում երիտասարդների ներգրավվածության խթանման միջոց՝ աջակցելու Հայաստանում ժողովրդավարական հասարակության ուժեղացմանը։

Համակարգային փոփոխություններ իրականացնելուն ուղղված ՔՀԿ-ների և երիտասարդների կարողություններն ու հանձնառությունը զարգացնելու նպատակով ՄԶՄԿ-ն 2023-2025 թվականների ընթացքում յուրաքանչյուր տարի նախատեսում է կազմակերպել ամառային դպրոցներ՝ 5-օրյա վերապատրաստման դասընթացների ձևով: Յուրաքանչյուր տարի ամառային դպրոցին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի բոլոր մարզերից կընտրվեն 21-29 տարեկան 16 երիտասարդներ։ Երիտասարդները կանցնեն վերապատրաստում հանրային քաղաքականության մշակման և օրինաստեղծ գործունեության վերաբերյալ, որից հետո նրանց կառաջարկվի կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները՝ մշակելով նորարականա երիտասարդական  նախաձեռնություններ և քաղաքականության առաջարկներ։ Աշխատանքները կիրականացվեն հանրային տարբեր ոլորտներում քաղաքականության  նախաձեռնություններ մշակելու փորձ ունեցող փորձագետների՝ մենթորների օժանդակությամբ։

Ամառային դպրոցի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել երիտասարդ հետազոտողներին և ակտիվիստներին.

ա) զարգացնել հանրային քաղաքականության վերլուծության, լուծումների առաջադրման և ջատագովության հմտություններ,

բ) առաջադրել հետազոտության նոր գաղափարներ, հարցադրումներ, վարկածներ,

գ) համագործակցել հասակակիցների հետ և ընդլայնել գործընկերային ցանցը,

դ) ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպիսին կարող է լինել հանրային քաղաքականության հետազոտողի կամ մասնագետի կարիերան,

ե) ունենալ մենթոր և ընտրած թեմայով հետազոտություն իրականացնելիս ստանալ շարունակական աջակցություն,

զ) ստեղծել երիտասարդ հետազոտողների ցանց:

Ամառային դպրոցի շրջանակներում դասընթացներն արդյունավետ կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակով ՄԶՄԿ նախատեսում է ներգրավել հանրային քաղաքականության մշակման և վերապատրաստման փորձագետի (այսուհետ՝ Փորձագետ)։

Փորձագետը մասնակցելու, օժանդակելու և վարելու է դասընթացներ Ծրագրի վերապատրաստման և կարողությունների զարգացման մասնագետի՝ ծրագրային կոմպոնենտի համակարգողի հետ սերտ համագործակցությամբ և վերասկողությամբ։

Փորձագետը պետք է կատարի հետևյալ պարտականությունները.

 • Ամառային դպրոցի մասնակցության հայտերի ցանկի գնահատում,
 • Ամառային դպրոցի ընտրված մասնակիցների նախնական ուղորդում և առաջադրանքների տրամադրում,
 • Ամառային դպրոցի ֆասիլիտատոր/վերապատրաստող,
 • Ամառային դպրոցի նախնական և հետագա առաջադրանքների իրականացման վերաբերյալ հետադարձ կապ/գնահատման աշխատանքներ,
 • Հանրային քաղաքականության փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ անհատական դիտարկում/հետադարձ կապ,
 • Ամառային դպրոցի մասնակիցների կողմից հանրային քաղաքականության առաջարկությունների առաջխաղացման/ջատագովության պլանի վերաբերյալ կարծիք/հետադարձ կապ։
 • Խմբային և/կամ անհատական մենթորության տրամադրում ամառային դպրոցի մասնակիցներին, ամառային դպրոցի ավարտից հետո

Փորձագետի պահանջվող որակները.

 • Հանրային քաղաքականության հետազոտական կենտրոններում (think-tank) աշխատանքի առնվազն 15 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հանրային քաղաքականությանն առնչվող սոցիալական մասնագիտություն, մասնավորապես տնտեսագետ, սոցիոլոգ, քաղաքագետ, իրավաբան և այլն մասնագիտություն,
 • Տիրապետի Հանրային քաղաքականության ջատագովության միջազգային կենտրոնի (International Center for Policy Advocacy) կամ Տեղական կառավարման նախաձեռնության Քաղաքականության միջազգային ցանցի (Local Government Initiative - International Policy Fellows network) մեթոդաբանությանը,
 • Հանրային քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման առնվազն 10 տարվա փորձ,
 • Պետական համակարգում աշխատանքային փորձը կդիտարվի որպես առավելություն.

Առաջին տարվա ամառային դպրոցի կազմակերպման ժամկետներն են (ամառային դպրոցի ցիկլ).

 • Մասնակիցների ընտրություն և նախնական առաջադրանքների տրամադրում 2023թ. հունիսի 10-ից 24-ը
 • Ամառային դպրոց՝ 2023թ. հունիսի 26-ից 30-ը։
 • Առաջադրանքների գնահատում, հետադարձ կապ և մենթորական խմբային և անհատական աշխատանքներ (հուլիսի 1-ից մինչև 2024 թվականի փետրվար ամիսը)
 • Ծառայությունները, ըստ անհրաժեշտության, կարող են մատուցվել Երևանում, ՀՀ տարբեր մարզերում և առցանց։

Հրավիրում ենք հետաքրքրված ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռներեցներին (Ա/Ձ)) ներկայացնել ծառայությունների մատուցման գնային առաջարկ։

Խնդրում ենք առաջարկի մեջ ներկայացնել հակիրճ տեղեկություններ փորձագետի պահանջվող որակների վերաբերյալ, կցել CV-ն, և տրամադրել կոնտակտային տվյալներ։ Ծառայությունների գինն անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ առանց հարկերի և պարտադիր վճարների, այդ թվում՝ առանց ԱԱՀ-ի՝ Ա/Ձ կողմից առաջարկ ներկայացնելու դեպքում։ Տվյալ դեպքում գնային առաջարկի մեջ անհրաժեշտ է ներառել նաև Ա/Ձ անվանումը, հասցեն, պետական գրանցման տարեթիվն ու գրանցման համարը, ինչպես նաև տեղեկություն ԱԱՀ վճարող լինելու մասին։

Նախապատվություն կտրվի այն հայտին, որում առաջարկված գնին և պահանջվող որակների նկարագրությանը գնահատող հանձնաժողովի որոշման հիման վրա տրված գնահատականի հանրագումարը կլինի լավագույնը: Հայտերի ընդհանուր գնահատականի մեջ ոչ գնային և գնային առաջարկների հարաբերակցությունը կկազմի համապատասխանաբար 80% և 20%:

ՄԶՄԿ-ն երկու օրացուցային օրվա ընթացքում ընտրված մասնակցին կծանուցի՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընտրված անձի հետ կկնքվի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ վերոհիշյալ ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից, ուստի խնդրում ենք  Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում գինը ներկայացնել առանց ԱԱՀ-ի։ Աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը կնքելու դեպքում ՄԶՄԿ-ն կտրամադրի հարկազատման տեղեկանք։

Խնդրում ենք առաջարկը ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ [email protected] էլ.փոստի հասցեով կամ առձեռն՝ Երևան, Սայաթ Նովա 19, բիզնես հարկ 18 սենյակ։

Առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2023թ. հունիսի 8-ը։

Ներկայացված առաջարկների նախնական ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված հայտատուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։ Ընտրված հայտատուին կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր՝ բոլոր երեք ամառային դպրոցների համար նախատեսված ողջ ժամկետի տևողությամբ։ Յուրաքանչյուր ամառային դպրոցի ցիկլի համար նախատեսվող առավելագույն ջանքերի/օրերի առավելագույն քանակը կազմում է 54 օր։

Պարզաբանումների համար զանգահարել՝ 010-582638

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ

 

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15.03.2021

ՀՀ Ազգային ժողովին (ՀՀ ԱԺ) միջազգային զարգացման աջակցության, համակարգման և ՀՀ ԱԺ հետ միջազգային զարգացման գործընկերների համագործակցության քարտեզագրման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է հետաքրքրված ֆիզիկական անձանց կամ անհատ ձեռներեցներին՝ ներկայացնելու հետաքրքրության հայտ` ՀՀ ԱԺ կողմից միջազգային զարգացման գործընկերների հետ համագործակցությունը քարտեզագրելու, համագործակցության նոր հնարավորություններ բացահայտելու և այդ համագործակցությունը արդյունավետորեն համակարգելու, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արտաքին օժանդակության օգտագործման ընդհանուր ռազմավարության համար անհրաժեշտ հիմնական տվյալներ հայթայթելու և համապարփակ զեկույց ներկայացնելու նպատակով։։

 ավելին >>
15.03.2021

Քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել ՄԶՄԿ կողմից ներդրված և կիրառվող քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատում, որի համար նախատեսում է ներգրավել կարճաժամկետ փորձագիտական օժանդակություն։

 ավելին >>
09.03.2021

«Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանս

2021թ. մարտի 3-ին տեղի ունեցավ «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության շրջանակներում ստեղծված «Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանսը: Յոթ երկրների` Ավստրիա, Հայաստան, Գերմանիա, Իտալիա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Ֆարանսիա, շրջակա միջավայրի և բիզնես ոլորտի ավելի քան 20 փորձագետներ, ինչպես նաև «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնությանը սատարող խոշոր բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները քննարկեցին ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի կայուն զարգացման գործողությունների ներդաշնակեցմանն ուղղված ընդհանուր մոտեցումները, այդ թվում նաև մինչև 2050թ. ջերմոցային գազերի արտանետումների կտրուկ նվազման ուղղությամբ գործողությունները: «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության խորհրդի նախագահ Ուլֆ Շնայդերը ընդգծեց. «Կանաչ գործարքը ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև երկխոսություն սկսելու դռներ է բացում»: Տեսակոնֆերանսին մասնակցում էր ՄԶՄԿ-ի փորձագետ, կենսաֆիզիկոս, ուրբան միջավայրի, կայունության և կլիմայի փոփոխության մասնագետ Ոսկեհատ Իսախանյանը:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

20.11.2023

Երիտասարդական Էքսպոյի Կատալոգ

«Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի 2023 երիտասարդական էքսպոյի կատալոգում կարող եք ծանոթանալ մասնակից ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպություններին, էքսպոյի ընթացքում նախատեսվող 10-ից ավելի միջոցառումներին և դրանք վարող խոսնակներին, ինչպես նաև «Քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն» ծրագրի հակիրճ նկարագրին և ծրագրի հիմքում ընկած «Երիտասարդների դրական զարգացում» մոտեցմանը։