Տեղական ինքնակառավարման և ժողովրդավարության բարելավում

2001-2005

ՄԶՄԿ-ն տարաբնույթ ծրագրերի շրջանակներում մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում Հայաստանում ժողովրդավարության ու տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացումը՝ հասցեագրելով իր նախաձեռնությունները տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների կարողությունների հզորացմանը, տեղական իշխանության մարմինների պարտականությունների ու լիազորությունների մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև տեղական մակարդակում որոշումների կայացման գործընթացում համայնքի մասնակցության խթանմանը:

Հայաստանում անկախացումից ի վեր ձևավորվել են ժողովրդավարության հիմնական ինստիտուտները: ՀՀ օրենսդրությունը հստակորեն ամրագրում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի իրավական հիմքերը, սահմանում Հայաստանի ավելի քան 930 համայնքների տեղական իշխանության ներկայացուցչական և գործադիր ինստիտուտները: Սակայն տեղական ժողովրդավարությունը շարունակում է լինել հանրապետությունում իրագործվող ժողովրդավարական վերափոխումների աքիլեսյան գարշապարը: Չնայած ՀՀ կառավարության, զարգացման գործընկերների և քաղաքացիական հասարակության հետևողական ջանքերին՝ տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարացման ուղղությամբ էական առաջընթաց չի արձանագրվում: Տեղական ժողովրդավարությանն ու Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից մեկը, թերևս, համայնքի անդամներին հանրային ծառայություններ մատուցելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների թույլ կարողություններն են: Հատկանշական է, որ համայնքի անդամների բավարարվածությունը տեղական իշխանությունների կողմից մատուցած ծառայությունների որակից և ծավալից, իր հերթին, բավական ցածր է:

 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի (ՀՍՆՀ) օժանդակությամբ 2001-2004թթ. Հայաստանի 4 մարզերում (Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր) ՄԶՄԿ-ն իրականացրել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավելի քան 830 ներկայացուցիչների վերապատրաստում: Ծրագրի շրջանակներում բարելավել են համայնքների ղեկավարների, ավագանու անդամների, համայնքային ծառայողների գիտելիքներն ու հմտությունները համայնքային զարգացման միջնաժամկետ ծրագրավորման, համայնքի բյուջեների կազմման, կառավարման և վերահսկման հարցերում: Դասընթացները նպաստել են տեղական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից  հարկային օրենսդրության հիմնարար սկզբունքների ընկալման կատարելագործմանը և իրենց ներդրումն են ունեցել տեղական հարկերի հավաքման համակարգի բարելավման գործում: Վերապատրաստման շրջանակներում բարելավել են նաև համայնքային ծառայողների հմտություններն ու գիտելիքները համայնքային սեփականության կառավարման ոլորտում:
...

«Ինտեգրված համայնքային զարգացում» ծրագիրն իր առաջին փորձնական քայլերն է մեկնարկել Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում: Դոնոր համայնքի հիմնական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ որոշվել էր ցուցաբերել համայքային զարգացման օժանդակության նոր մոտեցում՝ միավորելով ջանքերն ու միաժամանակ դրանք ուղղելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների, այդ թվում՝ ֆիզիկական և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, բնակիչների ունակությունների կատարելագործմանը, իրազեկվածության բարձրացմանը և այլն: Այս մոտեցման շրջանակներում ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) ֆինանսական օժանդակությամբ «Կրթությամբ զարգացման ակադեմիա» և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպությունների համագործակցությամբ իրականացվել է «Երտասարդության և համայքների գործողությունների» ծրագիրը, որը նպատակ էր հետապնդում խթանել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունը, ինչպես նաև ընդլայնել համայնքի ներգրավվածությունը ընդհանուր խնդիրների հաղթահարման գործընթացում:

2005թ., ԵՀԳԾ առաջարկով, Քարակերտում ՄԶՄԿ կողմից անցկացվեց «ակտիվների քարտեզագրում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց 20 երիտասարդների համար: Դասընթացի շրջանակներում Քարակերտի երիտասարդ առաջնորդները ստացան գիտելիքներ «ակտիվների քարտեզագրման» մոդելների մասին և ձեռք բերեցին հմտություններ ինչպես դրանց կիրառման, այնպես էլ համայնքային բարեփոխումների գործընթաց նախաձեռնելու ուղղությամբ: Երիտասարդներին նաև մատուցվեց «սոցիալական կապիտալ» հասկացությունը: Դասընթացը նպաստեց երիտասարդների առաջնորդական ունակությունների զարգացմանն ու թիմային աշխատանք վարելու կարողությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև նախաձեռնեց և օժանդակեց «Զարգացման գործողությունների ծրագրի» նախագծի մշակման գործընթաց:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.04.2017

17.02.2017

Զանգվածային լրատվության առցանց միջոցներում սեռի ընտրության թեմայի մշտադիտարկում

Սույն համառոտագրի նպատակն է եղել վերլուծել մշտադիտարկված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերը, որոնք լուսաբանել են պտղի սեռի խտրական ընտրության թեման, և ընդհանուր առմամբ կանանց և աղջիկների արժևորմանը վերաբերող հոդվածները: Մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցների նյութերի բովանդակությունը՝ կանանց կամ տղամարդկանց վերաբերյալ ոչ ճշմարտացի, խեղաթյուրված կամ կանխակալ պնդումները կամ հաղորդումները բացահայտելու համար: Կատարվել է այս բոլոր հարցերի առանձին-առանձին վերլուծություն, չափագրում, ինչպես նաև առանձնացում, ինչը թույլ է տվել վերլուծել լրատվամիջոցի կողմից դիտավորությամբ կամ առանց դիտավորության կարծրատիպային լուսաբանման մակարդակը, որը հանգեցրել է հասարակության մեջ շրջանառվող կանխակալ մտքերի ազատ ներթափանցմանը ներս՝ վերահաստատելով առկա իրավիճակը:

 ավելին >>
24.08.2016

Իրական պատմություններ

Պատմությունները մշակվել են «Տեղական մասնակցության և ոչ խտրականության» փորձի և գիտելիքի փոխանակման ցանցի (Փոխցանց) անդամների մասնակցությամբ 2015-2016թթ. ընթացքում իրականացված աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում:

 

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

07.05.2019

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքներում

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Կառուցողական երկխոսություն» ծրագրի և դրա «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ենթադրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի քաղաքային համայնքներում 2019թ. ապրիլ ամսին իրականացված համահամայնքային քննարկումների շարք՝ համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրների և այլընտրանքների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով իրականացված վերլուծությունը: