Տեղական ինքնակառավարման և ժողովրդավարության բարելավում

2001-2005

ՄԶՄԿ-ն տարաբնույթ ծրագրերի շրջանակներում մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում Հայաստանում ժողովրդավարության ու տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացումը՝ հասցեագրելով իր նախաձեռնությունները տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների կարողությունների հզորացմանը, տեղական իշխանության մարմինների պարտականությունների ու լիազորությունների մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև տեղական մակարդակում որոշումների կայացման գործընթացում համայնքի մասնակցության խթանմանը:

Հայաստանում անկախացումից ի վեր ձևավորվել են ժողովրդավարության հիմնական ինստիտուտները: ՀՀ օրենսդրությունը հստակորեն ամրագրում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի իրավական հիմքերը, սահմանում Հայաստանի ավելի քան 930 համայնքների տեղական իշխանության ներկայացուցչական և գործադիր ինստիտուտները: Սակայն տեղական ժողովրդավարությունը շարունակում է լինել հանրապետությունում իրագործվող ժողովրդավարական վերափոխումների աքիլեսյան գարշապարը: Չնայած ՀՀ կառավարության, զարգացման գործընկերների և քաղաքացիական հասարակության հետևողական ջանքերին՝ տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարացման ուղղությամբ էական առաջընթաց չի արձանագրվում: Տեղական ժողովրդավարությանն ու Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից մեկը, թերևս, համայնքի անդամներին հանրային ծառայություններ մատուցելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների թույլ կարողություններն են: Հատկանշական է, որ համայնքի անդամների բավարարվածությունը տեղական իշխանությունների կողմից մատուցած ծառայությունների որակից և ծավալից, իր հերթին, բավական ցածր է:

 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի (ՀՍՆՀ) օժանդակությամբ 2001-2004թթ. Հայաստանի 4 մարզերում (Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր) ՄԶՄԿ-ն իրականացրել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավելի քան 830 ներկայացուցիչների վերապատրաստում: Ծրագրի շրջանակներում բարելավել են համայնքների ղեկավարների, ավագանու անդամների, համայնքային ծառայողների գիտելիքներն ու հմտությունները համայնքային զարգացման միջնաժամկետ ծրագրավորման, համայնքի բյուջեների կազմման, կառավարման և վերահսկման հարցերում: Դասընթացները նպաստել են տեղական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից  հարկային օրենսդրության հիմնարար սկզբունքների ընկալման կատարելագործմանը և իրենց ներդրումն են ունեցել տեղական հարկերի հավաքման համակարգի բարելավման գործում: Վերապատրաստման շրջանակներում բարելավել են նաև համայնքային ծառայողների հմտություններն ու գիտելիքները համայնքային սեփականության կառավարման ոլորտում:
...

«Ինտեգրված համայնքային զարգացում» ծրագիրն իր առաջին փորձնական քայլերն է մեկնարկել Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում: Դոնոր համայնքի հիմնական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ որոշվել էր ցուցաբերել համայքային զարգացման օժանդակության նոր մոտեցում՝ միավորելով ջանքերն ու միաժամանակ դրանք ուղղելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների, այդ թվում՝ ֆիզիկական և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, բնակիչների ունակությունների կատարելագործմանը, իրազեկվածության բարձրացմանը և այլն: Այս մոտեցման շրջանակներում ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) ֆինանսական օժանդակությամբ «Կրթությամբ զարգացման ակադեմիա» և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպությունների համագործակցությամբ իրականացվել է «Երտասարդության և համայքների գործողությունների» ծրագիրը, որը նպատակ էր հետապնդում խթանել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունը, ինչպես նաև ընդլայնել համայնքի ներգրավվածությունը ընդհանուր խնդիրների հաղթահարման գործընթացում:

2005թ., ԵՀԳԾ առաջարկով, Քարակերտում ՄԶՄԿ կողմից անցկացվեց «ակտիվների քարտեզագրում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց 20 երիտասարդների համար: Դասընթացի շրջանակներում Քարակերտի երիտասարդ առաջնորդները ստացան գիտելիքներ «ակտիվների քարտեզագրման» մոդելների մասին և ձեռք բերեցին հմտություններ ինչպես դրանց կիրառման, այնպես էլ համայնքային բարեփոխումների գործընթաց նախաձեռնելու ուղղությամբ: Երիտասարդներին նաև մատուցվեց «սոցիալական կապիտալ» հասկացությունը: Դասընթացը նպաստեց երիտասարդների առաջնորդական ունակությունների զարգացմանն ու թիմային աշխատանք վարելու կարողությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև նախաձեռնեց և օժանդակեց «Զարգացման գործողությունների ծրագրի» նախագծի մշակման գործընթաց:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

15.03.2021

ՀՀ Ազգային ժողովին (ՀՀ ԱԺ) միջազգային զարգացման աջակցության, համակարգման և ՀՀ ԱԺ հետ միջազգային զարգացման գործընկերների համագործակցության քարտեզագրման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է հետաքրքրված ֆիզիկական անձանց կամ անհատ ձեռներեցներին՝ ներկայացնելու հետաքրքրության հայտ` ՀՀ ԱԺ կողմից միջազգային զարգացման գործընկերների հետ համագործակցությունը քարտեզագրելու, համագործակցության նոր հնարավորություններ բացահայտելու և այդ համագործակցությունը արդյունավետորեն համակարգելու, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արտաքին օժանդակության օգտագործման ընդհանուր ռազմավարության համար անհրաժեշտ հիմնական տվյալներ հայթայթելու և համապարփակ զեկույց ներկայացնելու նպատակով։։

 ավելին >>
15.03.2021

Քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատման փորձագետի ծառայություններ մատուցելու հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

ՄԶՄԿ-ն «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել ՄԶՄԿ կողմից ներդրված և կիրառվող քաղաքական հաղորդակցության գործիքների արդյունավետության գնահատում, որի համար նախատեսում է ներգրավել կարճաժամկետ փորձագիտական օժանդակություն։

 ավելին >>
09.03.2021

«Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանս

2021թ. մարտի 3-ին տեղի ունեցավ «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության շրջանակներում ստեղծված «Կանաչ Գործարք» աշխատանքային խմբի առաջին տեսակոնֆերանսը: Յոթ երկրների` Ավստրիա, Հայաստան, Գերմանիա, Իտալիա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Ֆարանսիա, շրջակա միջավայրի և բիզնես ոլորտի ավելի քան 20 փորձագետներ, ինչպես նաև «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնությանը սատարող խոշոր բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները քննարկեցին ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի կայուն զարգացման գործողությունների ներդաշնակեցմանն ուղղված ընդհանուր մոտեցումները, այդ թվում նաև մինչև 2050թ. ջերմոցային գազերի արտանետումների կտրուկ նվազման ուղղությամբ գործողությունները: «Լիսաբոն-Վլադիվոստոկ» նախաձեռնության խորհրդի նախագահ Ուլֆ Շնայդերը ընդգծեց. «Կանաչ գործարքը ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև երկխոսություն սկսելու դռներ է բացում»: Տեսակոնֆերանսին մասնակցում էր ՄԶՄԿ-ի փորձագետ, կենսաֆիզիկոս, ուրբան միջավայրի, կայունության և կլիմայի փոփոխության մասնագետ Ոսկեհատ Իսախանյանը:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

25.03.2021

Հայաստանի Հանրապետությունում գույքի և եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման հնարավորություններն ու խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետությունում գույքի և եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման հնարավորությունների ու խնդիրների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիների ձայնը լսելի դարձնելու և հասարակությանը հուզող խնդրի քննարկումներին ակտիվորեն ներգրավելու նպատակով, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» (ՄԶՄԿ) հասարակական կազմակերպությունը, Միացյալ Թագավորության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» և Շվեդիայի կառավարության օժանդակությամբ իրականացվող «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ ԱԺ, ՄԱԶԾ, ՕքսԵՋեն և Ժողովրդավարության Վեսթմինսթր հիմնադրամների հետ համագործակցությամբ, ՀՀ երեք մարզերի համայնքներում 2021թ. փետրվար-մարտ ամիսներին նախաձեռնեց համահամայնքային քննարկումների շարք: