Տեղական ինքնակառավարման և ժողովրդավարության բարելավում

2001-2005

ՄԶՄԿ-ն տարաբնույթ ծրագրերի շրջանակներում մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում Հայաստանում ժողովրդավարության ու տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացումը՝ հասցեագրելով իր նախաձեռնությունները տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների կարողությունների հզորացմանը, տեղական իշխանության մարմինների պարտականությունների ու լիազորությունների մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը, ինչպես նաև տեղական մակարդակում որոշումների կայացման գործընթացում համայնքի մասնակցության խթանմանը:

Հայաստանում անկախացումից ի վեր ձևավորվել են ժողովրդավարության հիմնական ինստիտուտները: ՀՀ օրենսդրությունը հստակորեն ամրագրում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի իրավական հիմքերը, սահմանում Հայաստանի ավելի քան 930 համայնքների տեղական իշխանության ներկայացուցչական և գործադիր ինստիտուտները: Սակայն տեղական ժողովրդավարությունը շարունակում է լինել հանրապետությունում իրագործվող ժողովրդավարական վերափոխումների աքիլեսյան գարշապարը: Չնայած ՀՀ կառավարության, զարգացման գործընկերների և քաղաքացիական հասարակության հետևողական ջանքերին՝ տեղական ինքնակառավարման ժողովրդավարացման ուղղությամբ էական առաջընթաց չի արձանագրվում: Տեղական ժողովրդավարությանն ու Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից մեկը, թերևս, համայնքի անդամներին հանրային ծառայություններ մատուցելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների թույլ կարողություններն են: Հատկանշական է, որ համայնքի անդամների բավարարվածությունը տեղական իշխանությունների կողմից մատուցած ծառայությունների որակից և ծավալից, իր հերթին, բավական ցածր է:

 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի (ՀՍՆՀ) օժանդակությամբ 2001-2004թթ. Հայաստանի 4 մարզերում (Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր) ՄԶՄԿ-ն իրականացրել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավելի քան 830 ներկայացուցիչների վերապատրաստում: Ծրագրի շրջանակներում բարելավել են համայնքների ղեկավարների, ավագանու անդամների, համայնքային ծառայողների գիտելիքներն ու հմտությունները համայնքային զարգացման միջնաժամկետ ծրագրավորման, համայնքի բյուջեների կազմման, կառավարման և վերահսկման հարցերում: Դասընթացները նպաստել են տեղական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից  հարկային օրենսդրության հիմնարար սկզբունքների ընկալման կատարելագործմանը և իրենց ներդրումն են ունեցել տեղական հարկերի հավաքման համակարգի բարելավման գործում: Վերապատրաստման շրջանակներում բարելավել են նաև համայնքային ծառայողների հմտություններն ու գիտելիքները համայնքային սեփականության կառավարման ոլորտում:
...

«Ինտեգրված համայնքային զարգացում» ծրագիրն իր առաջին փորձնական քայլերն է մեկնարկել Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում: Դոնոր համայնքի հիմնական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ որոշվել էր ցուցաբերել համայքային զարգացման օժանդակության նոր մոտեցում՝ միավորելով ջանքերն ու միաժամանակ դրանք ուղղելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների, այդ թվում՝ ֆիզիկական և սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, բնակիչների ունակությունների կատարելագործմանը, իրազեկվածության բարձրացմանը և այլն: Այս մոտեցման շրջանակներում ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) ֆինանսական օժանդակությամբ «Կրթությամբ զարգացման ակադեմիա» և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպությունների համագործակցությամբ իրականացվել է «Երտասարդության և համայքների գործողությունների» ծրագիրը, որը նպատակ էր հետապնդում խթանել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունը, ինչպես նաև ընդլայնել համայնքի ներգրավվածությունը ընդհանուր խնդիրների հաղթահարման գործընթացում:

2005թ., ԵՀԳԾ առաջարկով, Քարակերտում ՄԶՄԿ կողմից անցկացվեց «ակտիվների քարտեզագրում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց 20 երիտասարդների համար: Դասընթացի շրջանակներում Քարակերտի երիտասարդ առաջնորդները ստացան գիտելիքներ «ակտիվների քարտեզագրման» մոդելների մասին և ձեռք բերեցին հմտություններ ինչպես դրանց կիրառման, այնպես էլ համայնքային բարեփոխումների գործընթաց նախաձեռնելու ուղղությամբ: Երիտասարդներին նաև մատուցվեց «սոցիալական կապիտալ» հասկացությունը: Դասընթացը նպաստեց երիտասարդների առաջնորդական ունակությունների զարգացմանն ու թիմային աշխատանք վարելու կարողությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև նախաձեռնեց և օժանդակեց «Զարգացման գործողությունների ծրագրի» նախագծի մշակման գործընթաց:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17.10.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

 ավելին >>
24.09.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 սեպտեմբերի 17-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում մեկնարկեց «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

Միջոցառմանը մասնակցում էին պետական (տարածքային) կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաները, համապատասխան ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները, ԶԼՄ և ՔՀԿ ներկայացուցիչները: Աշխատաժողովն իրականացվում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից, ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության և «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

25.11.2019

Ազգային Ժողովի քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից տեղեկություններ ստանալու հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

Սույն վերլուծության նպատակն է ներկայացնել Քննիչ հանձնաժողովիգործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից գրավոր տեղեկություններ ստանալու, հանձնաժողովի հրավերով՝ իրավասու պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով ներկայանալու և բացատրություններ տալու հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները, ինչպես նաև այդ անձանց կողմից օրենքի պահանջները չկատարելու դեպքում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները: