ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ // 

Մրցույթ խորհրդատուի հաստիքի համար

01.02.2011

1. Ներածություն

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (ՄԶՄԿ) և Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը (ՄՄԿ) մեկնարկել են «Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի գիտավերլուծական կառավարում» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից:

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են. 

• հզորացնել աշխատուժի շուկայում պահանջարկն ու առաջարկը համապատասխանեցնելու աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների կարողությունները,
• ձևավորել շրջանաձև աշխատանքային միգրացիային նպաստող միջավայր,
• հզորացնել միգրացիոն տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և քաղաքականության մշակման կարողությունները մեր երկրում,
• բարձրացնել միգրացիայի կառավարման ԵՄ օրենսդրության մասին իրազեկվածությունը և բացահայտել վերջինիս հետ ՀՀ օրենսդրության մոտարկման հնարավորությունները:

2. Միգրացիոն հարցերով խորհրդատուի հաստիքը և աշխատանքի ընդհանուր նկարագրությունը

Ծրագրի մի շարք բաղադրիչների իրականացման համար ծրագրային հաստատված փաստաթղթով և աշխատանքային ծրագրով, մասնավորապես, նախատեսվում է Միգրացիոն հարցերով խորհրդատուի հաստիքը: Ընդհանուր առմամբ, խորհրդատուն պիտի փորձագիտական ներդրում կատարի միգրացիայի ոլորտում պետական քաղաքականության, օրենսդրության, հաստատությունների և կառույցների, ընթացակարգերի և այլ խնդիրների վերաբերյալ, քաղաքականության վերլուծության, քաղաքականության առաջարկների, օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման, իրազեկման աշխատանքների կազմակերպման և այլ մեթոդների կիրառմամբ:

Միգրացիոն հարցերով խորհրդատուի աշխատանքի նկարագրության շրջանակները, մասնավորապես, ներառում են.

• երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքը ԵՄ երկրների աշխատանքային շուկա կանոնակարգող օրենսդրության և ոլորտի վարչական համակարգի վերլուծություն,
• ԵՄ երկրների աշխատաշուկաների կարիքների գնահատում` երրորդ երկրների քաղաքացիների նկատմամբ, ըստ երկրների գոյություն ունեցող ծրագրերի վերհանում,
• մասնավոր աշխատանքային գործակալությունների գործնեության կանոնակարգման ուղղությամբ այլ երկրների` այդ թվում աշխատուժ արտահանող, փորձի ուսումնասիրում և Հայաստանում այդ կառույցների համակարգի հզորացման հնարավորություննրի,
• միգրացիոն հարցերով բնակչության իրազեկման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների ուսումնասիրում և միջազգային փորձի համադրման արդյունքում տեղական կառողությունների հզորացման հնարավորությունների բացահայտում,
• շրջանառվող աշխատանքային միգրացիայի միջազգային իրավական կարգավորումների, փորձի հետազոտություն և վերլուծություն,
• իրականացված հետազոտությունների ներկայացում Պատվիրատուի կողմից կազմակերպվող կլոր սեղանների և աշխատանքային քննարկումների ընթացքում:

3. Միգրացիոն հարցերով խորհրդատուին ներկայացվող պահանջները

Միգրացիոն հարցերով խորհրդատուի աշխատանքի նկարագրությանը համապատասխան ծառայությունների մատուցման պատշաճ որակը, ծրագրով նախատեսված գործողությունների արդյունավետ իրականացումը և արդյունքներն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև համանման աշխատանքների իրականացման համար խորհրդատուներին ներկայացվող պահանջների գործնական պրակտիկան հաշվի առնելով, ՄԶՄԿ-ն սահմանել է Միգրացիոն հարցերով խորհրդատուին ներկայացվող մի շարք պահանջներ, այդ թվում՝

• միգրացիայի ոլորտում պետական մարմիններին, հասարակական կազմակերպություններին, միջազգային կազմակերպություններին, մասնավորապես, ԵՄ կառույցներին, ՄԱԿ-ի կառույցներին, Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպությանը, Համաշխարհային Բանկին, Ասիական զարգացման բանկին և այլ հեղինակավոր կառույցներին միգրացիայի ոլորտում պետական քաղաքականության, միգրացիայի պետական կարգավորման և այս ոլորտում հարակից խնդիրների շուրջ Հայաստանում խորհրդատվության տրամադրման առնվազն 15 տարվա փորձ.
• միգրացիայի ոլորտում հեղինակավոր կառույցների կողմից իրականացված ծրագրերում մասնագիտական ներգրավման, մասնակցության կամ համագործակցության 15 տարվա փորձ.
• միգրացիայի պետական քաղաքականության փաստաթղթերի (ռազմավարություններ, հայեցակարգեր, գործողությունների ծրագրեր և այլն), օրենսդրական կարգավորման, լիազոր մարմինների շրջանակների, ընթացակարգերի, հասարակական կառույցների ծրագրերի գործնական գերազանց իմացություն և դրանց մշակման վերաբերյալ հարուստ աշխատանքային փորձ.
• միգրացիայի ոլորտում քաղաքականության վերլուծության և հետազոտությունների իրականացման, քաղաքականության առաջարկների, օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման, իրազեկման աշխատանքների կազմակերպման ծանրակշիռ փորձ.
• Հայաստան-Եվրոպական Միություն համագործակցության շրջանակներում միգրացիայի ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և նախաձեռնությունների գերազանց իմացություն.
• խիստ արժևորվում են Եվրոպական Միության անդամ երկրներում միգրացիայի ոլորտը կարգավորող հաստատությունների հետ համագործակցության փորձն ու գործնական կապերը.
• հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացությունը պարտադիր է:

Հետաքրքրված անձանց խնդրում ենք ներկայացնել իրենց ինքնակենսագրությունը Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն հետևյալ հասցեով՝ [email protected] մինչև 2011 թվականի փետրվարի 15-ը։ Լրացուցիչ հարցերի համար կարող եք զանգահարել +374 10 582638 հեռախոսահամարով։

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

17.10.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

 ավելին >>
24.09.2019

Տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողով Շիրակի մարզում

2019 սեպտեմբերի 17-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում մեկնարկեց «Հայաստանի Հանրապետությունից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն անկանոն միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի տեղեկատվական հանդիպում-աշխատաժողովների շարքը: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին տեղեկություններ տրամադրել անկանոն միգրացիայի ռիսկերի, հետևանքների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում միգրացիայի ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների, օտարերկրացիներին տրվող պաշտպանության ձևերի, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ՝ Հայաստանից Գերմանիա արտագաղթի և վերադարձի վերաբերյալ: Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի և հետընդունման (ռեադմիսիա) գործընթացը, և ներկաներին ներկայացվել է նաև ՀՀ-ում իրականացվող վերադարձողների վերաինտեգրման ծրագրերը:

Միջոցառմանը մասնակցում էին պետական (տարածքային) կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաները, համապատասխան ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունները, ԶԼՄ և ՔՀԿ ներկայացուցիչները: Աշխատաժողովն իրականացվում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից, ԳԴՀ Արտաքին գործերի դաշնային նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ և ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության և «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ:

 ավելին >>

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

25.11.2019

Ազգային Ժողովի քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից տեղեկություններ ստանալու հետ կապված հարցերի վերաբերյալ

Սույն վերլուծության նպատակն է ներկայացնել Քննիչ հանձնաժողովիգործունեության ընթացքում իրավասու մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից գրավոր տեղեկություններ ստանալու, հանձնաժողովի հրավերով՝ իրավասու պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով ներկայանալու և բացատրություններ տալու հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները, ինչպես նաև այդ անձանց կողմից օրենքի պահանջները չկատարելու դեպքում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները: